τράπέζάρίά

ΑΘΗΝΑ, Δήμος Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα Νοέμβριος 20, 2022 57
Κωδικός Αγγελίας: 4770 400.00 €
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6944692461
τράπέζάρίά λόύί φίλίπ μέ ρότόντά μέ δύό φύλλά γίά δίάπλάτύνσή κάί έξί κάρέκλές άπό μάόνί μάσίφ πλήρώς άνάκάίνίσμένή άρίστής κάτάστάσής λόύστράρίσμένή

Σχετικές Αγγελίες