Πωλείται το βιβλίο Ullmann's Fine Chemicals

Χαριλάου, Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Σεπτέμβριος 3, 2020 13
Κωδικός Αγγελίας: 3772 120.00 €
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6997764401
Εκδότης: Wiley-VCH Verlag GmbH
ISBN: 9783527334773
Αριθμός Σελίδων: 1360
Διαστάσεις: 24x8x18
Έτος Έκδοσης: 2014

Σύνοψη του βιβλίου "Ullmann's Fine Chemicals"
A compilation of 76 articles from the ULLMANN's Encyclopedia of Industrial Chemistry, this three-volume handbook contains a wealth of information on the production and industrial use of more than 2,000 of the most important fine chemicals, from "Alcohols" to "Urea Derivatives". Chemical and physical characteristics, production processes and production figures, main uses, toxicology and safety information are all found here in one single resource.

Περιεχόμενα
Volume 1 Symbols and Units IX Conversion Factors XI Abbreviations XIII Country Codes XVIII Periodic Table of Elements XIX Fine Chemicals 1 Alcohols, Polyhydric 37 Aldehydes, Araliphatic 59 Allyl Compounds 67 Aluminum Compounds, Organic 91 Amines, Aliphatic 113 Amino Acids 165 Antimony Compounds, Organic 223 Arsenic Compounds, Organic 227 Aziridines 233 Benzenesulfonic Acids and their Derivatives 241 Benzidine and Benzidine Derivatives 279 Benzoic Acid and Derivatives 297 Benzoquinone 311 Benzyl Alcohol 317 Benzyl Chloride and Other Side-Chain Chlorinated Aromatic Hydrocarbons 327 Boron Compounds 345 Bromine Compounds, Organic 367 Butyrolactone 391 Carbamates and Carbamoyl Chlorides 399 Carbonic Esters 407 Volume 2 Carboxylic Acids, Aliphatic 435 Carboxylic Acids, Aromatic 449 Chloroacetaldehydes 461 Chloroacetic Acids 473 Chloroamines 491 Chloroformic Esters 497 Chlorohydrins 505 Chlorophenoxyalkanoic Acids 519 Cinnamic Acid 529 Crown Ethers 533 Cyanuric Acid and Cyanuric Chloride 543 Cyclododecatriene, Cyclooctadiene, and 4-Vinylcyclohexene 565 Cyclopentadiene and Cyclopentene 569 Dicarboxylic Acids, Aliphatic 583 Dithiocarbamic Acid and Derivatives 601 Epoxides 629 Ethylenediaminetetraacetic Acid and Related Chelating Agents 645 Glyoxal 651 Guanidine and Derivatives 657 Hydrides 673 Hydroxycarboxylic Acids, Aliphatic 703 Hydroxycarboxylic Acids, Aromatic 715 Imidazole and Derivatives 725 Indole 735 Ionic Liquids 741 Iron Compounds, Organic 771 Isocyanates, Organic 781 Ketenes 801 Ketones 817 Lithium Compounds, Organic 839 Magnesium Compounds, Organic 845 Malonic Acid and Derivatives 851 Volume 3 Mercaptoacetic Acid and Derivatives 869 Naphthalene Derivatives 873 Nickel Compounds, Organic 927 Nitriles 933 Nitrilotriacetic Acid 949 Nitro Compounds, Aliphatic 955 Nitro Compounds, Aromatic 965 Oxocarboxylic Acids 1015 Pentanols 1023 Phenol Derivatives 1037 Phosphorus Compounds, Organic 1099 Purine Derivatives 1131 2-Pyrrolidone 1137 Quinoline and Isoquinoline 1145 Sulfinic Acids and Derivatives 1151 Sulfones and Sulfoxides 1169 Terpenes 1185 Thiocyanates and Isothiocyanates, Organic 1203 Thiols and Organic Sulfides 1213 Thiophene 1241 Thiourea and Thiourea Derivatives 1255 Tin Compounds, Organic 1269 Urea Derivatives 1273 Author Index 1285 Subject Index 1291.

Σχετικές Αγγελίες