Κανόνες σχετικά με τη διαφήμιση

Αν μια αγγελία απορριφθεί λόγω παραβίασης των κανόνων, ο κάτοχός της θα έχει τη δυνατότητα να την τροποποιήσει. Το universpiti.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια αγγελία συμμορφώνεται ή όχι με τους κανόνες και το γενικότερο πνεύμα της ιστοσελίδας. Οι κανόνες ενημερώνονται διαρκώς και μπορεί να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

Διπλότυπα
Δεν επιτρέπεται να εισάγετε αγγελίες με το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία σε περισσότερες απο μία περιοχές.Διαγράψτε την παλιά αγγελία πρίν εισάγετε την νέα.

Μάρκετινγκ
Απαγορεύονται οι αγγελίες καθαρά για διαφημιστικούς σκοπούς.

Ιδιωτική αγγελία
Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας για να αναρτήσετε μια αγγελία στην universpiti.gr.

Εταιρική αγγελία
Μόνο για εταιρίες που εδρεύουν στην Greece.

Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται ή ζητούνται πρέπει να συμβαδίζουν με όλους τους σχετικούς Ελληνικούς νόμους και κανονισμούς για το εκάστοτε επάγγελμα.

Περιγραφή αγγελίας
Εισάγετε έναν ευπρεπή και ευκολονόητο τίτλο και σχετικό κείμενο. Προσθέστε επιπλεόν πληροφορίες όπως μέγεθος, χρώμα και ηλικία.Αναφέρετε τις πιθανές βλάβες ή παραλείψεις.

Γλώσσα
Επιτρέπονται μόνο αγγελίες στην Ελληνική γλώσσα.

Κατηγορίες
Η τοποθέτηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στη σωστή κατηγορία βοήθα ιδιαίτερα στην διαδικασία της αγοραπωλησίας.Εάν δεν γνωρίζετε που να τοποθετήσετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας, δείτε τον ιστότοπο ή συμβουλευτείτε την εξυπηρέτηση πελατών.

Μόνο ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ανά αγγελία
Δεν επιτρέπεται να βάλετε περισσότερα ένα όχημα οχήματα ή ακίνητα σε μία αγγελία, εκτός και αν σκοπεύετε να τα ανταλλάξετε (π.χ. 2 για 1).

Σύνδεσμοι
Δεν επιτρέπονται σύνδεσμοι στο κείμενο ή στις εικόνες της αγγελίας.

Εικόνες
Τραβήξτε πολλές φωτογραφίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οι αγγελίες με εικόνες προσελκύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δεν επιτρέπονται λογότυπα εταιριών

Προϊόντα πειρατείας ή παράνομα αντικείμενα Δεν επιτρέπεται να διαφημίζετε πειρατικά προϊόντα. Δεν επιτρέπονται αγγελίες που περιέχουν παράνομα αγαθά σύμφωνα με τον νόμο της Greece.

Κανόνες για κατοικίδια και ζώα
Οι αγοραπωλησίες ζώων στο universpiti.gr πρέπει να συμμορφώνονται με το Ελληνικό δίκαιο.

Παράνομα αντικείμενα Δεν επιτρέπονται αγγελίες που περιέχουν προϊόντα των οποίων η πώληση είναι παράνομη σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

Προσβλητικό περιεχόμενο
Δεν επιτρέπονται αγγελίες ή εικόνες που μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικές για συγκεκριμένα άτομα, έθνοι ή δημόσια πρόσωπα.

Απαγορευμένα προϊόντα και υπηρεσίες Δεν επιτρέπετε η πώληση κάποιων προϊόντων και υπηρεσιών στo universpiti.gr.

Όροι χρήσης
Το universpiti.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον τίτλο της αγγελίας ώστε να ακολουθεί αυτούς τους κανόνες. Τα κείμενα των αγγελιών απαγορεύεται να αντιγραφούν απο άλλες αγγελίες καθώς αυτά προστατεύονται απο νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.