Πωλείται το βιβλίο Windows 10 Bible

Χαριλάου, Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Σεπτέμβριος 3, 2020 16
Κωδικός Αγγελίας: 3774 20.00 €
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 69977644401
A complete, detailed Windows 10 reference for beginners and power users alike Windows 10 Bible is one of the most thorough references on the market with complete coverage of Windows 10. Whether you're a beginner seeking guidance or a power-user looking for fresh tips and tricks, this book contains everything you could ever hope to know about the Windows operating system. You will get the insider guidance of a Microsoft support manager as you discover everything there is to know about Windows customization, content management, networking, hardware, performance, security, and more. Step-by-step instructions walk you through new and important procedures, and screen shots help you stay on track every step of the way. Whether you're starting from scratch or just looking to become more proficient, this guide is your ideal solution. You'll learn just what Windows can do, and how to take full advantage so you can get more done faster. * Go beyond the desktop to personalize the system * Manage your content, media, software, and security * Eliminate issues related to printing, faxing, and scanning * Fine-tune performance, connect to a network, work with the cloud, and more Whether you want a complete basic introduction or the nitty-gritty detail, Windows 10 Bible has you covered.

Σχετικές Αγγελίες